27 September 2016

Men in Undie 38

     Men in Undie 28                                               Men in Undie 29

Men in Undie 30

     Men in Undie 32                                               Men in Undie 31

25 September 2016

Punjab Hunk # 7

Photo Courtesy : FM Photography

        Punjab Hunk # 5                                          Punjab Hunk # 2

     Punjab Hunk 

        Punjab Hunk # 3                                          Punjab Hunk # 4

24 September 2016

Hunks in Jeans 22

Photo Courtesy: Praveen Bhat Photography

Hunks in Jeans 15                                           Hunks in Jeans 16

Hunks in Jeans 17                                           Hunks in Jeans 18

22 September 2016

Hunks on Bed 10

Photo Courtesy: FRUMOS

Hunks on Bed 4                                                    Hunks on Bed 3

Hunks on Bed 7

Hunks on Bed 5                                                    Hunks on Bed 6

21 September 2016

Muscle Hunks 16

        Muscle Hunks 11                                        Muscle Hunks 14

      Muscle Hunks 12

        Muscle Hunks 15                                        Muscle Hunks 13